نظرسنجی سال 1394 شرکت پویش داده نوین

یکی از مشتریان محترم شرکت پویش داده نوین

/
رمز موفقیت شرکت پویش داده نوین، هم‌راستایی فعالیت های آن با استانداردهای بین المللی فاوا می باشد.