نظرسنجی سال 1397 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1397 شرکت پویش داده نوین


کارشناس فناوری اطلاعات

اداره کل جهاد کشاورزی استان یزد / کارشناس فناوری اطلاعات
در یک جمله انتخاب پویش و استفاده از PVM یعنی بهترین! یعنی اگر بهتر از این بود انتخاب میکردیم پس بهتر از این وجود ندارد. پویش به تفکیک کلمات : پ : پشتیبانی کامل و بموقع و : وصول شدن مطالبات کارفرما در کمترین زمان ممکن ی : یاور در تمام امور فناوری ش : شادی در تمام امور مربوط به همکاری فی مابین پیمانکار و کارفرما