نظرسنجی سال 1397 شرکت پویش داده نوین

نظرسنجی سال 1397 شرکت پویش داده نوین


کارشناس فناوری اطلاعات

شرکت توزیع برق خراسان جنوبی / کارشناس فناوری اطلاعات
موارد زیر دليل انتخاب pdn توسط ماست: ١-درك شرايط بحراني و اضطراري مشتري ٢-پاسخگويي بموقع و محترمانه ٣- ادب و نزاكت كارشناسان فني ٤- پشتيباني و همراهي فراتر از تعهد و مسئوليت