پژوهشسرا

پژوهشسرا


شالوده و اساس فعالیتهای شرکت پویش داده نوین بر تحقیقات و مطالعات علمی استوار بوده و می باشد. بر این اساس بخش حاضر با هدف برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد شده است. در این بخش زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی مورد نظر شرکت پویش داده نوین جهت استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران محترم ارائه می شود.

پژوهشگران و دانشگاهیان محترم در صورت تمایل می‌توانند با مدیریت محترم تیم فنی و مهندسی و یا مدیر محترم واحد تحقیق و توسعه فنی و مهندسی ارتباط برقرار نمایند. خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات تماس به صفحه «تماس با ما» مراجعه فرمایید.