پیغام خطا در ‌Boot

پیغام خطا در ‌Bootاین رخداد معمولا بعد از خاموش و روشن شدنهای متوالی سیستم اتفاق می‌افتد و نشانگر عدم جامعیت (و احتمالا خرابی) اطلاعات پارتیشن مورد اشاره میباشد.

ممکن است در مواردی و در هنگام بوت سیستم با پیغامی به این شرح مواجه شوید:

 

 /dev/sda1: UNEXPECTED INCONSISTENCY RUN fsck MANUALLY Give root password password for maintenance (or type Control-D to continue):

 

 

این رخداد معمولا بعد از خاموش و روشن شدنهای متوالی سیستم اتفاق می‌افتد و نشانگر عدم جامعیت (و احتمالا خرابی) اطلاعات پارتیشن مورد اشاره میباشد. در این موارد ممکن است شما به جای sda1 موارد دیگری مانند sda2 و ... را مشاهده فرمایید. چنانچه پارتیشن مورد اشاره پارتیشنی باشد که اطلاعات ماشینهای مجازی بر روی آن نصب است لازم است قبل از هر اقدامی با پشتیبانی شرکت پویش داده نوین تماس حاصل فرمایید. در غیر این صورت به شیوه زیر عمل کنید:

 

کلمه عبور (password) کاربر root را وارد نمایید، وارد محیط shell خواهد شد. دستور زیر را اجرا کنید و به سوالاتی که پرسیده میشود جواب y داده شود.

 fsck /dev/sda1

 

به جای sda1 نام دیسکی را قرار دهید که در پیغام بوت ظاهر شده است.