چگونه ما در استفاده از OpenStack شکست خوردیم؟

چگونه ما در استفاده از OpenStack شکست خوردیم؟موضوع صدرالاشاره، اشاره به مطلبی دارد با عنوان «Why We Threw 4 Months of Work in the Trash; or How we Failed at OpenStack»، «چرا ما 4 ماه کار خود را به زباله دان انداختیم، یا چگونه ما در استفاده از OpenStack شکست خوردیم؟».

این مطلب که نوشته یکی از مدیران فنی شرکت Packet است، بیانی از تجارب این شرکت در تلاش جهت استفاده از OpenStack به عنوان سکوی مدیریت سرورهای این شرکت میباشد.

این تجربه گوشه ای از حقایق تلخ موجود در فضای متن باز، که عمدتا در فضای کاربردی داخل کشور ما مغفول مانده است، را بازگو میکند:
* نبود مستندات
* بالا بودن هزینه Customization و عدم همراهی جامعه متن باز پروژه
* متن باز نبودن فعالیتهایCustomization استفاده کنندگان اصلی
* و ...

در نهایت این شرکت به خط تولیدی خود و تکیه بر توان خود برمیگردد. این مطلب اهمیت تولید زیرساخت و Frameworkها در ارایه خدمات را روشن میکند.

مطالعه این مطلب برای تمامی مدیران آی.تی، مخصوصا مدیران فنی مراکز داده، مفید خواهد بود.

لینک مطلب: https://www.packet.net/blog/how-we-failed-at-openstack/

پیروز و سربلند بمانید

https://telegram.me/PDNSoft