KVM خوش آتیه است

KVM خوش آتیه استعنوان فوق برچسبی بر مطلب « Why KVM is Well Positioned for the Future » یا «چرا KVM در جایگاه مناسبی برای آینده قرار گرفته است» میباشد.

در نظر دارید که PVM بر مبنای تکنولوژی KVM توسعه یافته است. قابل ذکر است که انتخاب KVM در حدود 8 سال پیش با حساسیت و آینده نگری انجام شد که اتفاقات جاری در فضای تکنولوژی مسیر درست شرکت را تأیید میکند.

KVM در ابتدا توسط شرکت Qumranet توسعه پیدا کرد و سپس بعد از خریداری توسط Redhat مسیر توسعه آن در شرکت Redhat ادامه پیدا کرد. از سال 2007 پروژه KVM در خط اصلی کرنل (main line) ادغام شد (ویرایش 2.6.20)
KVM در ابتدا برای پردازنده های رده X86 توسعه پیدا کرد ولی هم‌اکنون برای زیرساختهای POWER8, IBM z Systems,  و ARM64  نیز توسعه یافته است.

در مقام کارآیی یا Performance در آزمایشهای متعدد KVM به صورت معناداری در جایگاهی برتر از VMWare قراردارد.
کارآیی KVM
در مورد مباحث امنیتی پیوند KVM و SELinux شرایط بسیار ایده آلی جهت دسترسی به سطح امنیتی مطلوب را ایجاد کرده است.

در مسیر توسعه آینده و براساس خروجی فارومهای برگزار شده، KVM در حال توسعه بر روی زیرساختهای متنوعی است. همچنین به دلیل سبکی این تکنولوژی استفاده از آن درمسیر NFV و بر پاسازی نرم افزارهای لایه شبکه در یک Hypervisor سبک بسیار مقرون به صرفه است.

تکنولوژی Containerها و امکان ایجاد فضای ایزوله برای پردازشها، این امکان را به وجود می‌آورد که سطح امنیتی بالاتری در پیوند با آن برای KVM ایجاد  شود.

تمام موارد بالا مؤید این مطلب است که KVM خوش آتیه است.


جهت مطالعه کامل مستند به آین آدرس مراجعه کنید.