Sball: انتخاب Master

Sball: انتخاب Masterسطح علمی پروژه: کارشناس ارشد

 

شرح پروژه:

 

یکی از وظایف اسبال انتخاب Master Node از بین نودهای موجود در کلاستر است. نود Master وظایف مختلفی را بر عهده دارد از جمله:

  • مدیریت کلاستر از طریق آن انجام میشود.

  • فعالیتهای HA توسط این نود مدیریت میشود.

  • در مرحله اول راه اندازی کلاستر این نود Master است که اطلاعات اشیاء را از انباره محلی خود load میکند و سپس دیگر نودهای موجود در کلاستر اطلاعات اشیاء را از Master دریافت میکنند.

وجود Master باعث شده است که کلاستر در PVM به صورت Self Management باشد. به عبارتی نیاز به نود دیگری برای مدیریت خود ندارد.

هم‌اکنون چرخه انتخاب Master در Sball، با توجه به وضعیت نودها با انتخاب نود با کمترین ID انجام میشود. هدف از طرح این پروژه به شرح زیر میباشد:

  • استفاده از الگوریتمی مطمئن تر

  • امکان انتخاب نود با کمترین load

  • قابلیت تغییر Master هنگامی که نودی که به عنوان Master انتخاب شده load زیادی داشته باشد.

شروط حاکم بر این پروژه به این شرح است:

  • انتخاب Master از طریق Messaging انجام پذیرد.

  • سبک و کارا باشد