Win2008 Boot Problem-Pause

Win2008 Boot Problem-Pauseدر برخی موارد گزارشهایی واصل شده است که ماشین مجازی از نوع Win2008 در ابتدای فرآیند Boot به وضعیت Pause میرود. این موضوع به دلیل انجام به‌روزرسانی (Update) و بروز مشکل برای اطلاعات Boot سیستم ایجاد میشود. جهت رفع این مشکل میبایست به شیوه زیر عمل کرد:

  1. ماشین را از روی CD مربوط به Win2008 راه‌اندازی کنید.
  2. بعد از عبور از صفحه انتخاب زبان و تنظیمات، گزینه Repair را انتخاب کنید.
  3. از منوی باز شده Command Prompt را انتخاب کنید
  4. سپس دستورات زیر را اجرا کرده و ماشین را راه‌اندازی مجدد نمایید.
 bootrec.exe /fixmbr bootrec.exe /RebuildBcd bootrec.exe /FixBoot

 

نکته: در هنگامی که با سی.دی ویندوز ۲۰۰۸ بوت میشویم درایو رزرو شده را با نام C: میشناسد و اولین درایو ویندوز (که وقتی ویندوز بالا میآید C: است) را D: میشناسد. درایو cd با نام x است که بعضی ابزارهای ریکاوری در آن قرار دارد.