مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.
مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

پژوهش‌سرای شرکت پویش داده نوین

شالوده و اساس فعالیتهای شرکت پویش داده نوین بر تحقیقات و مطالعات علمی استوار بوده و می باشد. بر این اساس بخش حاضر با هدف برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد شده است. در این بخش زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی مورد نظر شرکت پویش داده نوین جهت استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران محترم ارائه می شود.

پژوهشگران و دانشگاهیان محترم در صورت تمایل می‌توانند با مدیریت محترم تیم فنی و مهندسی و یا مدیر محترم واحد تحقیق و توسعه فنی و مهندسی ارتباط برقرار نمایند. خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات تماس به صفحه «تماس با ما» مراجعه فرمایید.

زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی (دکتری)

Sball: توسعه ماژول پیام رسانی
Sball: توسعه ماژول پیام رسانی
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد / دکتری شرح پروژه: یکی از وظایف اسبال پیام رسانی در بین نودهای کلاستر است . اهداف پیام رسانی به این شرح است : ارسال و دریافت پیام به نودهای کلاستر تشخصی وضعیت...
تحقیقات در زمینه CLOUD
تحقیقات در زمینه CLOUD
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد / دکتری شرح پروژه: فیلدهای تحقیقاتی مورد توجه در زمینه Cloud به شرح ذیل میباشد . هدف بررسی مسیر حرکت فضای کاربردی در Cloud و استخراجی لیست کاربریها برای PVM میباشد . ...

زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی (کارشناسی ارشد)

تمایل جامعه برنامه نویسان در نظرسنجی سالانه سایت Stack OverFlow
تمایل جامعه برنامه نویسان در نظرسنجی سالانه سایت Stack OverFlow

در نظر سنجی که سالانه توسط سایت Stack Overflow انجام می شود نتایج جالبی از تمایل جامعه برنامه نویسان بدست می آید.

Sball: توسعه ماژول پیام رسانی
Sball: توسعه ماژول پیام رسانی
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد / دکتری شرح پروژه: یکی از وظایف اسبال پیام رسانی در بین نودهای کلاستر است . اهداف پیام رسانی به این شرح است : ارسال و دریافت پیام به نودهای کلاستر تشخصی وضعیت...
افزایش امنیت VM
افزایش امنیت VM
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد شرح پروژه: هدف بررسی پارامترهای امنیتی در PVM میباشد . با انجام این پروژه لازم است از عدم امکان نفوذ به host از طریق ماشین مجازی اطمینان حاصل شود .
تحقیقات در زمینه CLOUD
تحقیقات در زمینه CLOUD
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد / دکتری شرح پروژه: فیلدهای تحقیقاتی مورد توجه در زمینه Cloud به شرح ذیل میباشد . هدف بررسی مسیر حرکت فضای کاربردی در Cloud و استخراجی لیست کاربریها برای PVM میباشد . ...
Sball: مدیریت اشیاء
Sball: مدیریت اشیاء
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد شرح پروژه: همانگونه که در تعاریف اسبال ذکر شد، یکی از وظایف اسبال به هنگام سازی اشیاء در سطح کلاستر است . این عمل به صورت خلاصه به این شکل انجام میشود : در مرحله اول راه...
Sball: انتخاب Master
Sball: انتخاب Master
سطح علمی پروژه : کارشناس ارشد شرح پروژه: یکی از وظایف اسبال انتخاب Master Node از بین نودهای موجود در کلاستر است . نود Master وظایف مختلفی را بر عهده دارد از جمله : مدیریت کلاستر از طریق آن انجام...

زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی (کارشناسی)

توسعه افزونه contacts برای Redmine
توسعه افزونه contacts برای Redmine
سطح علمی پروژه: کارشناسی شرح پروژه: Redmine در شرکت پویش داده نوین نرم‌افزار مدیریت پروژه، مستندات و فرآیندهای شرکت میباشد . هدف از این افزونه امکان درج اطلاعات اشخاص مرتبط با سازمانها، همچون نام و نام خانوادگی،...
توسعه افزونه License برای Redmine
توسعه افزونه License برای Redmine
سطح علمی پروژه : کارشناسی شرح پروژه: با توجه به تعریفی که از جایگاه Redmine در شرکت پویش داده نوین ارایه شد، این افزونه وظیفه مدیریت مجوزهای ارایه شده به کارفرمایان را بر عهده دارد . گزارش از وضعیت مجوزها،...