پژوهش‌سرای شرکت پویش داده نوین

شالوده و اساس فعالیتهای شرکت پویش داده نوین بر تحقیقات و مطالعات علمی استوار بوده و می باشد. بر این اساس بخش حاضر با هدف برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد شده است. در این بخش زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی مورد نظر شرکت پویش داده نوین جهت استفاده دانشگاهیان و پژوهشگران محترم ارائه می شود.

پژوهشگران و دانشگاهیان محترم در صورت تمایل می‌توانند با مدیریت محترم تیم فنی و مهندسی و یا مدیر محترم واحد تحقیق و توسعه فنی و مهندسی ارتباط برقرار نمایند. خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات تماس به صفحه «تماس با ما» مراجعه فرمایید.

زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی (دکتری)

Sball: توسعه ماژول پیام رسانی
Sball: توسعه ماژول پیام رسانی
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد / دکتری شرح پروژه: یکی از وظایف اسبال پیام رسانی در بین نودهای کلاستر است . اهداف پیام رسانی به این شرح است : ارسال و دریافت پیام به نودهای کلاستر تشخصی وضعیت...
Sball: توسعه الگوریتم پراکندگی اشیاء
Sball: توسعه الگوریتم پراکندگی اشیاء
سطح علمی پروژه : دکتری شرح پروژه: در شرایط فعلی اطلاعات اشیاء در تمامی نودهای کلاستر نگهداری میشوند . این افزونگی به دلیل اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات اشیاء در تمام کلاستر و همچنین حفظ اطلاعات در صورت از...
تحقیقات در زمینه CLOUD
تحقیقات در زمینه CLOUD
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد / دکتری شرح پروژه: فیلدهای تحقیقاتی مورد توجه در زمینه Cloud به شرح ذیل میباشد . هدف بررسی مسیر حرکت فضای کاربردی در Cloud و استخراجی لیست کاربریها برای PVM میباشد . ...

زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی (کارشناسی ارشد)

تمایل جامعه برنامه نویسان در نظرسنجی سالانه سایت Stack OverFlow
تمایل جامعه برنامه نویسان در نظرسنجی سالانه سایت Stack OverFlow

در نظر سنجی که سالانه توسط سایت Stack Overflow انجام می شود نتایج جالبی از تمایل جامعه برنامه نویسان بدست می آید.

Sball: توسعه ماژول پیام رسانی
Sball: توسعه ماژول پیام رسانی
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد / دکتری شرح پروژه: یکی از وظایف اسبال پیام رسانی در بین نودهای کلاستر است . اهداف پیام رسانی به این شرح است : ارسال و دریافت پیام به نودهای کلاستر تشخصی وضعیت...
Sball: توسعه فایل سیستم
Sball: توسعه فایل سیستم
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد شرح پروژه: اسبال انباره اشیاء در سطح کلاستر را مدیریت میکند . این امکان وجود دارد که بر اساس اسبال یک فایل سیستم توسعه یابد . در این فایل سیستم هر بلاک فایل میتواند یک شیء باشد . ...
افزایش امنیت VM
افزایش امنیت VM
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد شرح پروژه: هدف بررسی پارامترهای امنیتی در PVM میباشد . با انجام این پروژه لازم است از عدم امکان نفوذ به host از طریق ماشین مجازی اطمینان حاصل شود .
PVM: پیاده‌سازی رابط occi
PVM: پیاده‌سازی رابط occi
سطح علمی پروژه: کارشناسی ارشد شرح پروژه: در این پروژه رابط تعاملی occi – Open Cloud Computing Interface جهت ارتباط با سامانه PVM پیاده‌سازی خواهد شد .
PVM: پیاده‌سازی لایه استوریج LVM
PVM: پیاده‌سازی لایه استوریج LVM
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد شرح پروژه: با اجرای این پروژه لایه استوریج جهت ذخیره سازی اطلاعات دیسکهای ماشینهای مجازی بر پایه LVM و قادر به فعالیت در محیط کلاستری پیاده‌سازی خواهد شد .
PVM: توسعه ابزار Physical 2 VM
PVM: توسعه ابزار Physical 2 VM
سطح علمی پروژه : کارشناسی / کارشناسی ارشد شرح پروژه: هدف از اجرای این پروژه توسعه ابزاری جهت انتقال سیستم نصب شده بر روی یک سیستم فیزیکی به محیط PVM می باشد.
PVM: توسعه Guest Agent
PVM: توسعه Guest Agent
سطح علمی پروژه : کارشناسی / کارشناسی ارشد شرح پروژه: هدف از اجرای این پروژه توسعه Guest Agent جهت تعامل با ماشین مجازی می باشد.
تحقیقات در زمینه CLOUD
تحقیقات در زمینه CLOUD
سطح علمی پروژه : کارشناسی ارشد / دکتری شرح پروژه: فیلدهای تحقیقاتی مورد توجه در زمینه Cloud به شرح ذیل میباشد . هدف بررسی مسیر حرکت فضای کاربردی در Cloud و استخراجی لیست کاربریها برای PVM میباشد . ...
PVM: توسعه ماژول Storage
PVM: توسعه ماژول Storage
سطح علمی پروژه : کارشناسی / کارشناسی ارشد شرح پروژه: امکان سنجی استفاده از فایل سیستمهای GlusterFS, Ceph جهت پیاده‌سازی لایه استوریج و استخراج بهترین سناریوها جهت کار با آنها .

زمینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی (کارشناسی)

Sball: مستندسازی
Sball: مستندسازی
سطح علمی پروژه : کارشناسی شرح پروژه: هدف ارایه Sball به صورت متن باز میباشد تا در چرخه تولید متن باز قرار گیرد . بدین منظور لازم است اسبال به شکل مناسب به زبان فارسی وانگلیسی مستندسازی گردد .
Pparam: پشتیبانی از json
Pparam: پشتیبانی از json
سطح علمی پروژه: کارشناسی شرح پروژه: Pparam یک ساختار پارامتری منعطف را در C++ تعریف میکند . هم‌اکنون این ساختار پارامتری از XML پشتیبانی میکند . هدف پشتیبانی از json در Pparam میباشد .
توسعه افزونه contacts برای Redmine
توسعه افزونه contacts برای Redmine
سطح علمی پروژه: کارشناسی شرح پروژه: Redmine در شرکت پویش داده نوین نرم‌افزار مدیریت پروژه، مستندات و فرآیندهای شرکت میباشد . هدف از این افزونه امکان درج اطلاعات اشخاص مرتبط با سازمانها، همچون نام و نام خانوادگی،...
توسعه افزونه License برای Redmine
توسعه افزونه License برای Redmine
سطح علمی پروژه : کارشناسی شرح پروژه: با توجه به تعریفی که از جایگاه Redmine در شرکت پویش داده نوین ارایه شد، این افزونه وظیفه مدیریت مجوزهای ارایه شده به کارفرمایان را بر عهده دارد . گزارش از وضعیت مجوزها،...
Pvm-proto: مستندسازی
Pvm-proto: مستندسازی
سطح علمی پروژه : کارشناسی شرح پروژه: نمونه اولیه PVM که غالباً با Bash توسعه یافته بود قرار است به صورت کاملاً متن باز ارایه گردد . در این راستا مستندسازی به زبان فارسی و انگلیسی مورد نیاز است .
PVMManager: توسعه مستندسازی و Help
PVMManager: توسعه مستندسازی و Help
سطح علمی پروژه : کارشناسی شرح پروژه: PVMManager رابط کاربری PVM میباشد که توسط مدیران فناوری جهت مدیریت سامانه PVM مورد استفاده قرار میگیرد . هدف مستندسازی کاربریهای سامانه PVM Manager در...
PVM: توسعه ماژول Billing/Monitoring
PVM: توسعه ماژول Billing/Monitoring
سطح علمی پروژه : کارشناسی شرح پروژه: این ماژول قادر خواهد بود تا بر اساس پروتکل ارتباطی با PVM اطلاعات مانیتورینگ را دریافت کند و ضمن تشکیل یک تاریخچه از اطلاعات مانیتورینگ اقدام به انجام فرآیند Billing بر...
PVM: توسعه ابزار Physical 2 VM
PVM: توسعه ابزار Physical 2 VM
سطح علمی پروژه : کارشناسی / کارشناسی ارشد شرح پروژه: هدف از اجرای این پروژه توسعه ابزاری جهت انتقال سیستم نصب شده بر روی یک سیستم فیزیکی به محیط PVM می باشد.
PVM: توسعه Guest Agent
PVM: توسعه Guest Agent
سطح علمی پروژه : کارشناسی / کارشناسی ارشد شرح پروژه: هدف از اجرای این پروژه توسعه Guest Agent جهت تعامل با ماشین مجازی می باشد.
PVM: توسعه ماژول Storage
PVM: توسعه ماژول Storage
سطح علمی پروژه : کارشناسی / کارشناسی ارشد شرح پروژه: امکان سنجی استفاده از فایل سیستمهای GlusterFS, Ceph جهت پیاده‌سازی لایه استوریج و استخراج بهترین سناریوها جهت کار با آنها .