ارائه خدمات فنی و مهندسی در استان‌های کشور

 

خدمات فنی و مهندسی و امنیت شبکه در بیش از 120سازمان مهم دولتی/خصوصی در سطح کشور نصب شده و در حال بهره برداری میباشد.