ارائه طرح مرکز توانمندسازی اکوسیستم رایانش ابری PVM Cloud در جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات استان یزد

پیرو انتخاب یکی از پیشنهادهای شرکت پویش داده نوین به عنوان پیشران توسعه اشتغال در آمایش ملی «تکاپو»، طرح «مرکز توانمندسازی اکوسیستم رایانش ابری PVM CLoud» در جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات استان یزد که با حضور استاندار محترم و سایر مقامات استانی برگزار شد ارایه گردید.

 

سامانه مجازی سازی PVM

سامانه میز کار مجازی PVM Desktop

ارزش‌های ایجاد شده برای کارفرمایان پویش به واسطه استفاده از PVM

PVM و جداسازی اینترنت از شبکه داخلی

دانلود PVM

اپلاینسهای مجازی پویش (اپلیش Aplish)

از مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

 

شرکت پویش داده نوین در این طرح با الگوگیری از حرکتهای موثر در سطح جهان، در نظر دارد اکوسیستم متن باز پروژه PVM Cloud را با همکاری نهادهای دانشگاهی ایجاد نماید تا به این واسطه علاوه بر معرفی سکوی تحقیقاتی بومی برای فعالیتهای رایانش ابری، زمینه توسعه اشتغال نخبگان در کشور را نیز فراهم آورد.


با کلیک بر روی این متن مستند ارایه این جلسه را مطالعه بفرمائید.