امضای تفاهم نامه "توسعه اکوسیستم ابر ملی PVM Cloud" بین استانداری یزد و شرکت پویش داده نوین با حضور وزیران کار و فناوری اطلاعات


در راستای حمایت از طرح تکاپو، تفاهم نامه "توسعه اکوسیستم ابر ملی PVM Cloud" بین استانداری یزد و شرکت پویش داده نوین به امضای استاندار یزد و مدیرعامل شرکت پویش داده نوین رسید.

این تفاهنامه در راستای حمایت از طرح تکاپو و با حضور وزیران کار و فناوری اطلاعات در محل استانداری یزد، بین جناب آقای دکتر سید محمد میرمحمدی استاندار محترم یزد و جناب آقای مهندس حمیدرضا جعفریان‌مقدم مدیرعامل شرکت پویش داده نوین منعقد شد.

 

طرح تکاپو یکی از طرح‌های وزارت کار است که به توسعه و ساماندهی کسب و کارهای خرد و خانگی و اتصال آن به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه می‌کند. توجه به خوشه‌بندی‌ها و ابعاد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری را می‌توان از مهمترین رویکردهای طرح تکاپو ذکر نمود. ساماندهی کسب و کارهای خانگی و خرد گاهی به شکل خوشه‌ای یا در قالب بنگاه‌های پشتیبان صورت می‌گیرد، اما در مجموع وزارت کار به سمت پایدارسازی این نوع مشاغل حرکت خواهد کرد.