برخی تعاریف در رابط کاربری PVMM


در طول این متن اصطلاحات و کلمات فنی مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه شاید کاربران آشنایی با این کلمات نداشته باشند در این بخش برای هر اصطلاح توضیح مختصری داده می‌شود.

  • Host سیستم های فیزیکی تشکیل‌دهنده کلاستر را Host می نامند.
  • Template یک الگو برای ایجاد ماشین های مجازی است که بر اساس یک ماشین مجازی تولید می‌شود و با استفاده از آن می توان ماشین‌های مجازی را راحت تر و در مدت زمان بسیار کوتاه ایجاد کرد.
  • ISO یک استاندارد برای کپی گرفتن از CD و DVD ها بر روی کامپیوتر است. ماشین‌های مجازی برای دیسک های از نوع CD-Rom از ISO ها به عنوان لوح فشرده فیزیکی استفاده می کنند.
  • Virtual Switch مدل مجازی یک سوئیچ واقعی است که برای شبکه کردن ماشین‌های مجازی از آن استفاده می‌شود.