نمایش مطلب نمایش مطلب

بررسی HA و FT در VMware


HA به این معنی است که وقتی یک سرور فیزیکی مشکلی پیدا کرد تمام ماشینهای مجازی آن به سرور دیگر منتقل می شوند. باید یادآور شد که بخش عمده‌ای از این قابلیتها هم‌اکنون در PVM پیاده‌سازی شده است. در این مستند به بررسی HA و FT در VMware می پردازد.

 

 
 
دانلود مقاله
آدرس کوتاه :