خلاقیت و انگیزه کاری قوی شرکت پویش داده نوین از نگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد

خلاقیت و انگیزه کاری قوی شرکت پویش داده نوین از نگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد


الطاف خداوند متعال و پشتکار و همت متخصصان شرکت پویش داده نوین، منجر به رضایت کامل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد از اجرای پروژه PVM  گردید.

 

لازم به ذکر است که در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد به درخواست کارفرمای محترم سامانه‌های ذیل طراحی، نصب و راه اندازی شده است:

 

سامانه میز کار مجازی PVM Desktop

ارزش‌های ایجاد شده برای کارفرمایان پویش به واسطه استفاده از PVM

PVM و جداسازی اینترنت از شبکه داخلی

دانلود PVM

اپلایسنهای مجازی پویش (اپلیش Aplish)

خدمات مشاوره رایگان

 

در رضایت نامه دریافتی از جناب آقای هوشنگ مهرپرور مدیر محترم آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علاوه بر رضایت از عملکرد متخصصان شرکت پویش داده نوین و سامانه PVM بر موضوع مهم ذیل تاکید شده است:

  • استفاده از تکنیکهای کارا
  • خلاقیت و انگیزه کاری قوی شرکت پویش داده نوین
  • اجرای خدمات پشتیبانی درخور و مناسب

 

شرکت پویش داده نوین تمام تلاش و همت خود در جهت رضایتمندی کامل مشتریان و کارفرمایان خود به کار بسته است. امید است این تلاش مورد پذیرش کارفرمایان گرامی قرار گیرد.

 

خواهشمند است جهت مشاهده سایر رضایتنامه‌های دریافتی از مشتریان به صفحه «گواهی حسن انجام کار» مراجعه و یا فایل «مجوزها و گواهی‌های حسن انجام کار» را از صفحه مستندات دریافت نمایند.