رضایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از عملکرد PVM


در سایه الطاف خداوند متعال و با پشتکار و همت متخصصان شرکت پویش داده نوین، سامانه PVM عملکرد بسیار خوبی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزدگواهی حسن انجام کار شرکت پویش داده نوین از خود نشان داد و توانست رضایت آن کارفرمای محترم را جلب نماید.

 

در رضایت نامه دریافتی از جناب آقای نمازی مدیر کل محترم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد بر همت و تلاش متخصصان شرکت پویش داده نوین در راه‌اندازی سامانه مجازی سازی سرورها (PVM) و پشتیبانی از سامانه فوق تاکید شده است.

 

شرکت پویش داده نوین تمام تلاش و همت خود در جهت رضایتمندی کامل مشتریان و کارفرمایان خود به کار بسته است. امید است این تلاش مورد پذیرش کارفرمایان گرامی قرار گیرد.

 

خواهشمند است جهت مشاهده سایر رضایتنامه‌های دریافتی از مشتریان به صفحه «گواهی حسن انجام کار» مراجعه و یا فایل «مجوزها و گواهی‌های حسن انجام کار» را از صفحه مستندات دریافت نمایند.