نمایش مطلب نمایش مطلب

شرکت رایانش ابری آوید، مالک جدید PVM


خبر مهم

 

شرکت رایانش ابری آوید، مالک جدید PVM شد.

 

ما برای توسعه بهتر PVM و حرکت در مسیر رایانش ابری، PVM را به تهران و شرکت رایانش ابری آوید منتقل کردیم ...

 

پویش به صورت تخصصی در زمینه شبکه به فعالیت خواهد پرداخت ...

توضیحات آقای جعفریان درباره این موضوع را ببینید.

 

پاینده باشید.

 

آدرس کوتاه :