دومین دورهمی کارفرمایان پویش برگزار شد.

اولین شب از آخرین ماه سال 1397، شبی به یادماندنی برای پویش بود، شبی زیبا و پر از عطر محبت،...

دورهمی بزرگ کارفرمایان پویش

روز چهارشنبه مورخ یک اسفند 97 از ساعت 18:30 الی 21:30 قدم روی چشم ما بگذاریید و تشریف بیارید.