صفحه سیاه مانیتور در فرآیند بوت PVM


این حالت معمولا در سیستمهای قدیمی و یا مانیتورهای قدیمی اتفاق می افتد. این موضوع به دلیل فعال بودن KMS یا Kernel Mode Setting رخ میدهد و برای رفع آن لازم است در پارامترهای کرنل PVM و در هنگام بوت غیر فعال گردد. در هنگام بوت PVM، در اولین صفحه ای که ظاهر میشود (دارای نام کرنل PVM) یکی از کلید را فشار دهید تا صفحه انجام تنظیمات GRUB ظاهر شود. کلید e را بزنید و در انتهای خطی که مربوط به پارامترهای کرنل میشود عبارت زیر را وارد کنید:

 

 nomodeset