مدیریت Host در PVMM


منظور از هاست سرور فیزیکی است که یک نسخه از اسبال که هسته ی PVM را تشکیل می‌دهد بر روی آن نصب است. ماشینهای مجازی به عنوان میهمان بر روی هاست اجرا می‌شوند و برای اجرا از منابع هاست استفاده می کنند.

در صورتی که چندین هاست در کلاستر وجود داشته باشد ، اگر هاستی به دلایلی خاموش یا رست شد ماشین های مجازی روشن بر روی آن هاست خاموش می‌شود و در هاست دیگری دوباره روشن می شود.

برای نمایش Host های موجود در کلاستر ، بایستی به قسمت Host List در نمایش درختی کلاستر مراجعه نمود تصویر9 نمایشی از این پنجره است.

 

22

 

در این پنجره لیستی از Host های موجود در کلاستر به همراه اطلاعاتی در مورد وضعیت هاست و اطلاعات مانیتورینگ مربوط به آن و وضعیت اسبال بر روی آن هاست، نمایش داده می‌شود.

با دو بار کلیک بر روی هر سطر و یا دوبار کلیک بر روی هر هاست در ساختار درختی پنجره ی مربوط به آن هاست نمایش داده می‌شود و می‌توان اطلاعات بیشتری راجع به آن هاست مشاهده نمود . این اطلاعات به صورت کلی راجع به منابع RAM و CPU بوده و جهت مانیتور کردن وضعیت هاستها مورد استفاده می‌باشد .

 

  • مشاهده اطلاعات Host

                23     24    

  • General در این بخش اطلاعات کلی راجع به Host نظیر میزان RAM ، میزان فضای SWAP ، وضعیت روشن و یا خاموش بودن Host و … قابل مشاهده می‌باشد و همچنین در پایین نموداری از میزان استفاده Host از منابع RAM و CPU نمایش داده شده است .
  • Load Average

23 (1)

در این بخش نمودار میزان Load مربوط به CPU نمایش داده می‌شود . لازم به ذکر است چنانچه میزان Load سیستم از 100% بیشتر شود نشانه وارد آمدن فشار بیش از حد بر روی سرور بوده و بایستی در اسرع وقت اقدام‌ لازم صورت پذیرد .

  • Resource Usage این بخش میزان استفاده سیستم از منابع RAM و CPU را به صورت نمودار نمایش می‌دهد .

25

 

  • Virtual Machine RAM Usage در این قسمت میزان استفاده از RAM به تفکیک هر یک از ماشین‌های مجازی نمایش داده شده است .

 

26

 

  • Virtual Machine CPU Usage در این قسمت نیز میزان استفاده از CPU به تفکیک هر یک از ماشین‌های مجازی نمایش داده شده است .

 

27