معرفی ما به دیگران

معرفی ما به دیگران


با معرفی pvm به دیگران از تخفیف و مزایای استثنایی همراهی با پویش بهره مند گردید.

 

سامانه مجازی سازی PVM

سامانه میز کار مجازی PVM Desktop

ارزش‌های ایجاد شده برای کارفرمایان پویش به واسطه استفاده از PVM

PVM و جداسازی اینترنت از شبکه داخلی

دانلود PVM

اپلاینسهای مجازی پویش (اپلیش Aplish)

از مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

 

آیا تمایل دارید در معرفی اولین سامانه بومی مجازی سازی (pvm) به سازمانهای دیگر، پویش را همراهی کنید. تفاضا داریم در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل نمایید.