نصب ویندوز سرور 2016 بر روی سامانه PVM

جهت نصب ویندوز سرور  2016 بر روی سامانه مجازی سازی پویش داده نوین بایستی به نکته زیر توجه نمود.

 

  • زمانی که اقدام به ایجاد سرور مجازی در سامانه PVM می گردد تا از آن برای استفاده از ویندوز سرور 2016 بهره برده شود، بایستی به نوع CPU انتخابی توجه گردد.
  • CPU را از نوع X86 Intel  Xeon E312xx (Sandy Bridge) انتخاب نمایید.
  • سایر مشخصات سرور مجازی را متناسب با نیاز خود انتخاب نمایید.