نمایش مطلب نمایش مطلب

PVM: توسعه ماژول Billing/Monitoring


سطح علمی پروژه: کارشناسی

 

شرح پروژه:

 

این ماژول قادر خواهد بود تا بر اساس پروتکل ارتباطی با PVM اطلاعات مانیتورینگ را دریافت کند و ضمن تشکیل یک تاریخچه از اطلاعات مانیتورینگ اقدام به انجام فرآیند Billing بر اساس تنظیمات نماید.

آدرس کوتاه :