نمایش مطلب نمایش مطلب

PVM: توسعه ماژول Storage


سطح علمی پروژه: کارشناسی / کارشناسی ارشد

 

شرح پروژه:

 

امکان سنجی استفاده از فایل سیستمهای GlusterFS, Ceph جهت پیاده‌سازی لایه استوریج و استخراج بهترین سناریوها جهت کار با آنها.

آدرس کوتاه :