نمایش مطلب نمایش مطلب

PVM: پیاده‌سازی لایه استوریج LVM


سطح علمی پروژه: کارشناسی ارشد

 

شرح پروژه:

 

با اجرای این پروژه لایه استوریج جهت ذخیره سازی اطلاعات دیسکهای ماشینهای مجازی بر پایه LVM و قادر به فعالیت در محیط کلاستری پیاده‌سازی خواهد شد.

آدرس کوتاه :