نمایش مطلب نمایش مطلب

Sball: توسعه ماژول پیام رسانی


سطح علمی پروژه: کارشناسی ارشد / دکتری

 

شرح پروژه:

 

یکی از وظایف اسبال پیام رسانی در بین نودهای کلاستر است. اهداف پیام رسانی به این شرح است:

  • ارسال و دریافت پیام به نودهای کلاستر

  • تشخصی وضعیت نودهای کلاستر

هم‌اکنون اسبال از نرم‌افزار corosync برای این مورد استفاده میکند.

هدف از این پروژه توسعه ابزاری جایگزین برای corosync با قابلیتهای زیر میباشد:

  • بسیار سبک (صرفاً عملیات ارسال و دریافت پیام)

  • قابلیت توسعه در تعداد زیاد نودهای کلاستر

  • امکان استفاده از دو پورت شبکه به صورت همزمان (به منظور fail-over)

  • تشخیص وضعیت نودهای کلاستر

 

آدرس کوتاه :